Jsme schopni Vám zhotovit na míru 3D model vámi požadovaného strojního dílu v programu konstrukčním programu SolidWorks. Zhotovit technologický postup pro obrábění. Vygenerovat CNC programy a odladit je na vašem obráběcím centru.

V naši společnosti využíváme níže uvedené konstrukční software:
SolidWorks® je to komplexní řešení pro 3D navrhování modelů strojírenských dílů. Tento snadno zvládnutelný program umožňuje strojírenským inženýrům rychlé skicování myšlenek, experimentování s prvky a kótami i vytváření modelů a podrobných výkresů.

HSMWorks je navržen pro generování co nejvíce hladkých a plynulých drah nástrojů umožňující zkrácení času obrábění, zlepšení výsledné kvality povrchu, zmenšení namáhání nástroje a prodloužení životnosti nástroje.

Galerie