K měření interních výrobních procesů používáme moderní 3D souřadnicový měřicí stroj od společnosti Mitutoyo Crysta – Apex V 574 CNC s rozsahem měření X 500 Y 700 Z 400.

K ručnímu měření máme k dispozici velké množství ručních měřidel různého typu a použití.

Měření je prováděno jako samostatná služba, či jako součást výrobní zakázky. Výstup měření je formou protokolu v grafickém, textovém, nebo kombinovaném formátu, vše dle přání zákazníka.

Měřící zařízení jsou pravidelně kalibrovány externí společností a je pro ně vystaven kalibrační list.

Galerie